Sojina pogača

Presovanjem punomasnog ekstrudiranog griza dobija se sojino ulje i sojina pogača.

Presovanjem se cepa uljna kapljica i omogućava se ceđenje – izdvajanje ulja bez dodavanja rastvarača (bez hemijskih sredstava).

 

Značaj

Zrno soje sadrži 17 – 24% ulja izuzetnog kvaliteta, jer sadrži čak 61% polinezasićenih masnih kiselina i samo 15% zasićenih. Bogato je vitaminom E, koji je najjači prirodni antioksidans, kao i lecitinom i holinom koji su neophodni za povoljan metabolizam masti, zdravlje jetre i centralnog nervnog sistema.

Karakteristike:

sojina pogača dobijena procesom ekstruzionog presovanja, sadrži oko 42% visokovrednih proteina i do 7% ulja. U poređenju sa sojinom sačmom proteini pogače imaju niz prednosti u ishrani životinja. Razlog tome je dobijanje sojine sačme u tehnološkom procesu ekstrakcije na ekstremno visokim temperaturama, uz uvođenje organskih rastvarača, najčešće heksana, čije rezidue su u sačmi uvek prisutne. U sojinoj pogači nema rezidua rastvarača, jer se dobija procesom ceđenja u HTST tretmanu (visoka temperatura, kratko vreme) . Pored toga treba naglasiti da je sojina sačma oslobođena od visokovrednog ulja (sadržaj mu je sveden ispod 0,5%).

Uvođenjem sojine pogače u smeše za ishranu domaćih životinja dobijaju se do 10% bolji proizvodni rezultati (prirast, količina mleka, a popravljaju se i reproduktivna svojstva) u odnosu na smeše na bazi sojina sačme. Istovremeno utrošak hrane po jedinici proizvoda (konverzija) takođe se smanjuje. Kod krava u laktaciji ekstrudiranjem se postiže veći udeo tzv „by pass“ proteina. Sve nedvosmisleno ukazuje na ekonomsku opravdanost uvođenja sojine pogače u obroke domaćih životinja.

Sojina pogača je izuzetno prijatnog ukusa i mirisa, karakteristična je njena rskavost. Ima izvrsnu usipnost silose i hranilice, zahvaljujući niskoj vlazi i granulisanoj strukturi, a pri manipulaciji prašina praktično ne postoji. Higijenski kvalitet ovog hraniva je odličan, jer je u procesu ekstruzionog presovanja došlo do delimične sterilizacije i sa sigurnošću se može reći da su eliminisane sve vegetativne forme.

ANALIZA SOJINE POGAČE

ANALIZA SOJINE POGAČE