Početna

DOBRA GODINA doo iz Klenja, osnovana je 02.08.2011. godine.

2011. godina U samom početku, pored trgovine merkantilne soje, preduzeće se bavi uvozom stočne hrane. Šireći mrežu prodaje preduzeće dolazi u sve veći kontakt sa farmerima i pored premiksa za ishranu nudi i proteinske proizvode od soje….

PROIZVODI
0 %
NAJBOLJI U OVOJ OBLASTI

SERTIFIKAT KVALITETA